Analiza wyników ankiety "Mowa nienawiści, hejting, trolling - badanie opinii o zjawisku"

Czy uważasz, że należy zwalczać/eliminować mowę nienawiści w sieci?
Czy znasz kogoś, czy słyszałeś o kimś kto doświadczył mowy nienawiści w sieci?
Czy Ty osobiście zetknąłeś się z tym zjawiskiem w sieci?
Czy uważasz, że hejting może mieć negatywne skutki w rzeczywistym świecie?
Czy uważasz, że mowa nienawiści może prowadzić do nastrojów depresyjnych?
Czy uważasz, że brak reakcji internautów na mowę nienawiści to przyzwolenie na jej używanie?
Gdybyś został ofiarą hejtingu, który zagroziłby Twojej dobrej opinii, czy złożyłbyś zawiadomienie do organów ścigania?
Jakie uczucia wywołuje u Ciebie hejting? (wybierz max. 3 odpowiedzi)
Co według Ciebie należy zrobić, aby zapobiegać hejtingowi? ( wybierz max.3 odpowiedzi)
Płeć
Wiek
Wielkość miejscowości