Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w serwisie swpanel.pl jest:

SW Research Sp. z o.o.
Ul. Jarosława Dąbrowskiego 64a
02-561 Warszawa

NIP: 7010357799
KRS: 0000448547

Podstawowe wymagane przez prawo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i przysługujących Ci w związku z tym praw zawarte są w Klauzuli Informacyjnej. Aby się nimi zapoznać kliknij Klauzuli Informacyjnej. W niniejszej polityce udzielmy natomiast dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie oraz informacji związanych z wykorzystywaniem przez nasz serwis plików cookies.

 1. Zakres przetwarzania danych obejmuje dane podane w trakcie rejestracji i uzupełniania profilu: adres email, imię, nazwisko, płeć, wiek, miejsce zamieszkania, numer telefonu. Celem przetwarzania jest realizowanie badań rynku i opinii. Dane przekazywane kontrahentom i spółkom zależnym od SW Research są w postaci zestawień statystycznych bez możliwości rozpoznania użytkownika, tj. jako dane zanonimizowane.
 2. Podany przy rejestracji do Strefy Klienta adres e-mail użytkownika będzie wykorzystywany wyłącznie w celu przesyłania informacji dotyczących konta użytkownika, kwestionariuszy utworzonych na tym koncie, stanu realizowanych projektów i innych informacji przesyłanych na życzenie użytkownika (newsletter, zaproszenia do badań).
 3. Hasła dostępu do konta podane podczas rejestracji przechowywane są na serwerze Administratora w formie zaszyfrowanej.
 4. Dane osobowe podane podczas rejestracji i logowania oraz przesyłane w trakcie dalszej pracy w serwisie są szyfrowane.
 5. Zaznaczając podczas logowania opcję „Zapamiętaj mnie” serwis SWPanel.pl wykorzystuje tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika, w celu uproszczenia późniejszego procesu logowania.
 6. W przypadku odbioru nagrody, dane osobowe użytkownika tj. imię i nazwisko, adres - podane przez Użytkownika wykorzystywane są w celu przesłania nagrody za udział w badaniach.
 7. Administrator ma dostęp do konta użytkownika oraz wszelkich danych byłych i aktualnych projektów użytkownika.
 8. Za wyjątkiem ww. przypadków Administrator nie udostępnia danych użytkownika osobom trzecim, jednak zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) może udostępnić dane osobowe Użytkownika odpowiednim organom państwa.
 9. Użytkownik ma prawo do modyfikacji swoich danych oraz usunięcia danych konta w każdym momencie. W celu usunięcia konta należy zalogować się na swoje konto, wejść w edycję profilu kliknąć „Usunięcie konta” i potwierdzić tę czynność. Można też skorzystać z bezpośredniego linku: https://swpanel.pl/profil/skasuj-konto. Użytkownik może także skierować żądanie pod adres email: sw@swpanel.pl lub korzystając z formularza umieszczone na stronie https://swpanel.pl/kontakt
 10. Użytkownik wypełniając ankietę umieszczoną w serwisie SWPanel.pl udziela zgody na wykorzystanie swoich odpowiedzi na potrzeby autora lub autorów ankiety.
 11. Ponieważ strona wymaga włączenia obsługi cookies, niektóre ankiety lub funkcje systemu wymagają zmiany ustawień przeglądarki użytkownika w celu umożliwienia wykorzystywania plików cookies w celach realizacji badań rynku i opinii.