Analiza wyników ankiety "Mobbing w miejscu pracy..."

Czy w Twoim miejscu pracy występuje zjawisko mobbingu i czy to zjawisko dotknęło (dotyka) Ciebie osobiście?