Analiza wyników ankiety "Konflikty w miejscu pracy..."

Czy w Twoim miejscu pracy często dochodzi do konfliktów?