Analiza wyników ankiety "Urzędy"

Województwo
Był(a/e)ś kiedykolwiek w jakimkolwiek urzędzie ?
Był(a/e)ś kiedykolwiek w Urzędzie Skarbowym ?
Był(a/e)ś kiedykolwiek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ?
Był(a/e)ś kiedykolwiek w Urzędzie Gminy lub Miasta ?
Był(a/e)ś kiedykolwiek w Urzędzie Marszałkowskim ?
Był(a/e)ś kiedykolwiek w Urzędzie Wojewódzkim ?
Był(a/e)ś kiedykolwiek w Prokuraturze ?
Był(a/e)ś kiedykolwiek w Sejmie ?
Był(a/e)ś kiedykolwiek w Opiece Społecznej ?