Analiza wyników ankiety "Wykształcenie"

Czy Twoje wykształcenie jest wyższe, od tego jakie mieli Twoi rodzice?
Uważasz, że ludzie w obecnych czasach są bardziej wykształceni od pokolenia wcześniejszego?
Jak myślisz, kogo w Polsce jest więcej z wyższym wykształceniem? 
Kto ma lepsze wykszatłcenie? Ty czy Twój partner? 
Płeć
Wiek