Analiza wyników ankiety "Lęk, strach"

W jakim stopniu wymienione niżej określenia wywołują w Tobie lęk i niepokój:
Co lub kto wywołuje u Ciebie poczucie strachu/lęku?
W jakim stopni podane zwierzęta wywołują w Tobie poczucie lęku?
Czy zdarza się Tobie że strach działa mobilizująco?
Czy uważasz, że gdyby nie strach przed czymś Twoje życie byłoby lepsze?
W jaki sposób radzisz sobie ze stresem?
Płeć
Wiek
Województwo