Analiza wyników ankiety "Liście laurowe"

Czy w swojej kuchni używasz liści laurowych?
Twoja płeć