Analiza wyników ankiety "Kwiaty balkonowe"

Wielkość miejscowości
Masz balkon?
Masz posadzone na nim kwiaty?
Jakie?