Analiza wyników ankiety "Czy budowa obiektów religijnych powinna być finasowana z budżetu państwa?"

Od kilku juz lat finansowe wsparcie z budżetu państwa budowy Świątyni Opatrzności Bożej wywołuje liczne spory, krytykę a nawet protesy niektórych środowisk... W roku bieżącym na budoe trafi kolejne zasilenie w wysokości 16 mln zł... Aby obejść obowiązujące prawo stosuje sie pewne wybiegi dekretując, że kwoty jakie przekazuje budżet państwa, budżety samorządowe, czy też spółki skarbu państwa, dotyczą finansowania Muzeum lub też Instytutu Jana Pawła II w Świątyni Opatrzności Bożej... Czy Pani/Pana zdaniem budowa tej świątyni powinna być realizowana przy większościowym wsparciu środkami budżetu państwa, samorządów oraz spółek skarbu państwa?
Pojawiają się coraz częściej głosy, że przekazane środki publiczne na budowę w istocie rzeczy tej świątyni powinny zostać rozliczone przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną komisję?
Czy Pani/Pana zdaniem obiekty religijne powinny być w jakiejkolwiek formie finansowane z środków budżetu państwa czy też samorządów?
Pani/Pana miejsce zamieszkania:
Pani/Pana wykształcenie:
Pani/Pana wiek:
Status Pani/Pana zatrudnienia:
Płeć respondenta:
Jak często korzysta Pani/Pan z Internetu?

Nasza strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką cookies . Korzystanie z tych plików jest niezbędne w celu poprawnego działania naszej strony, dlatego aby móc korzystać z naszego serwisu prosimy Cię o ich akceptacje. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności

Akceptuję