REGULAMIN

SPOŁECZNOŚCIOWEGO RANKINGU AKTYWNOŚCI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

(aktualizacja 15 listopad 2019)

I. SOCIALPOINTS

 1. Punkty SocialPoints przyznawane są za:
 2. a) udział w badaniach/ankietach organizowanych przez SW
  b) udział w badaniach/ankietach tworzonych przez klientów SW
  c) udział w ankietach tworzonych przez użytkowników SW
  d) tworzenie ankiet - ocenę administratora SW
  e) tworzenie ankiet – średnią ocenę użytkowników SW
  f) maksymalne wypełnienie Twojej ankiety przez innych użytkowników
  g) codzienne logowanie do serwisu
  h) polecanie serwisu innym Internautom (gdy Internauta się zarejestruje)
  i) umieszczanie wybranych ankiet na Facebooku za pomocą interfejsu dostępnego w ankiecie.

 3. O możliwości umieszczenia ankiety na Facebooku (punkt 1 podpunkt i) decyduje twórca ankiety

II. Zgłaszanie i tworzenie projektów społecznościowych

 1. Można utworzyć dowolną liczbę projektów w miesiącu w ramach posiadanego planu. Wszyscy użytkownicy swpanel mają dostęp do darmowego, specjalnego planu kreatora ankiet Ankieteo.pl, który zawiera interfejs pozwalający na przygotowanie ankiety i zgłoszenie jej do umieszczenia w bazie ankiet.
 2. Warunkiem zgłoszenia projektu jest posiadanie konta w Swpanel.
 3. Projekty mogą być realizowane w oparciu o funkcjonalność systemu Ankieteo, która jest opisana na stronie: http://ankieteo.pl/abonament
 4. Każda zgłoszona przez interfejs Ankieteo ankieta podlega moderacji. Ankiety o treści wulgarnej, nawołującej do nietolerancji, przemocy, obraźliwe bądź poruszające tematy, nie będą umieszczane w bazie ankiet ani nagradzane punktami.
 5. Ankiety mogą zawierać multimedia. Korzystanie z multimediów nie może łamać czyichkolwiek praw autorskich. W przypadku stwierdzonej i zgłoszonej do SW informacji o złamaniu praw autorskich, SW przekaże kontakt do twórcy ankiety, w której takie multimedia zostały umieszczone.
 6. W przypadku akceptacji projektu, ankieta zostaje umieszczona w bazie ankiet swpanel.pl

III. NAGRODY

 1. Nagrody za zdobywanie SocialPoints przyznawane są pierwszym 20 osobom według kolejności w miesięcznym rankingu aktywności społecznościowej znajdującym się na stronie: http://swpanel.pl/rankingi/spolecznosciowy
 2. Każdy ranking miesięczny rozpoczyna się 1 dnia każdego miesiąca i kończy zgodnie z ilością dni przypadających na dany miesiąc
 3. Użytkownicy nie mogą przekazywać sobie punktów ani ich sprzedawać.
 4. Lista nagród rzeczowych jest publikowana na serwisie w miejscu dostępnym dla wszystkich Panelistów.
 5. Czas pomiędzy wybraniem nagrody, a jej otrzymaniem wynosi maksymalnie 14 dni roboczych.
 6. SW zastrzega sobie prawo do zmiany listy nagród. Nagroda już wygrana przez Panelistę na podstawie rankingu społecznościowego nie ulega zmianie.

IV. AKTUALIZACJE

 1. SW zastrzega sobie prawo do aktualizowanie niniejszego Regulamin. Jeśli to nastąpi, data aktualizacji na Regulaminie zostanie zmieniona. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się i przestrzegania zaktualizowanego Regulaminu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie regulaminu korzystania z serwisu Swpanel.pl http://www.swpanel.pl/regulamin.
 2. W przypadku sytuacji, których niniejszy regulamin nie reguluje obowiązują postanowienia regulaminu serwisu oraz korzystania z systemu Ankieteo dla użytkowników indywidualnych http://www.swpanel.pl/regulamin.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2019 roku i zmienia regulamin z dnia 1 kwietnia 2013 roku
 4. Start rankingu z nagrodami w kształcie prezentowanym w niniejszym regulaminie zaczyna się z dniem 1 grudnia 2019 roku.

Nagrody za aktywność w miesięcznym rankingu społecznościowym (obowiązuje od 1 marca 2022)

 1. 250 CASHPOINTS + Ankieteo Premium (na 3 miesiące)
 2. 150 CASHPOINTS + Ankieteo Premium (na 3 miesiące)
 3. 100 CASHPOINTS + Ankieteo Premium (na 3 miesiące)
 4. 50 CASHPOINTS + Ankieteo Basic (na 3 miesiące)
 5. 45 CASHPOINTS + Ankieteo Basic (na 3 miesiące)
 6. 40 CASHPOINTS + Ankieteo Basic (na 3 miesiące)
 7. 35 CASHPOINTS + Ankieteo Basic (na 3 miesiące)
 8. 30 CASHPOINTS + Ankieteo Basic (na 3 miesiące)
 9. 25 CASHPOINTS + Ankieteo Basic (na 3 miesiące)
 10. 20 CASHPOINTS + Ankieteo Basic (na 3 miesiące)
 11. Ankieteo BASIC (na 1 miesiąc)
 12. Ankieteo BASIC (na 1 miesiąc)
 13. Ankieteo BASIC (na 1 miesiąc)
 14. Ankieteo BASIC (na 1 miesiąc)
 15. Ankieteo BASIC (na 1 miesiąc)
 16. Ankieteo BASIC (na 1 miesiąc)
 17. Ankieteo BASIC (na 1 miesiąc)
 18. Ankieteo BASIC (na 1 miesiąc)
 19. Ankieteo BASIC (na 1 miesiąc)
 20. Ankieteo BASIC (na 1 miesiąc)

KONTAKT Z SW

W przypadku wątpliwości prosimy o Kontakt.

 • Skorzystanie z naszego panelu/serwisu jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest niezbędne do jej zawarcia, a następnie wykonania – bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie i wykonanie tego rodzaju umowy.
 • SW Research sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie to spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 448547, NIP 7010357799, kapitał zakładowy w wysokości 135.000,00 zł.