Newsroom

Walentynki 2015
08/02/2015

Z badania przeprowadzonego przez SW Research na temat Walentynek wynika, że 42,1% Polaków obchodzi dzień zakochanych a 42,7% badanych osób nie obchodzi tego święta. 15,2% Polaków nie potrafiło w momencie badania podjąć jednoznacznej decyzji dotyczącej świętowania tego dnia.

 

Zdecydowana większość osób biorących udział w badaniu (69,3% wszystkich odpowiedzi) planuje spędzić dzień lub wieczór walentynkowy ze swoim partnerem. Z deklaracji badanych wynika, że Walentynki będą świętować przede wszystkim małżeństwa (49,4% odpowiedzi w tej kategorii), narzeczeni  (18,8%) oraz pary bez zobowiązań bezpośrednio wiążących się ze ślubem (17,7%). Częściej niż co piąty Polak biorący udział w badaniu planuje spędzić tegoroczne święto miłości ze swoimi dziećmi (17,3%), przyjaciółmi (9,7%) oraz rodzicami lub teściami (3,7%). 3,4% badanych osób Walentynki 2015 spędzi samotnie.

Niemal co trzecia badana osoba (36,8% wszystkich odpowiedzi) planuje z okazji Walentynek obdarowanie swoich najbliższych drobnymi upominkami. Najczęściej wręczanym prezentem z okazji Walentynek ma być wspólnie spędzony czas (36,2% wszystkich odpowiedzi dotyczących prezentu walentynkowego), słodycze (taki prezent planuje wręczyć co czwarty badany Polak – 25,1%) oraz biżuteria (13,5%). Pozostałymi pomysłami na upominki walentynkowe są ubrania (7,6%) oraz gadżety elektroniczne (4,6%). Prezent inny od wymienionych powyżej planuje wręczyć 7,5% badanych osób, jednak w czasie realizacji badania nie wiedziały jeszcze, co to będzie.

Atrakcje, które Polacy przygotowali dla swoich bliskich z okazji Walentynek to przede wszystkim przygotowanie kolacji (planuje zrobić tak 43,6% badanych) oraz oglądanie filmu w domu (26,2%). Co piąta badana osoba planuje wyjście na kolację do restauracji (17,6% wszystkich odpowiedzi), a co szósta badana osoba (15,2%) zaplanowała wspólne wyjście do kina.  Na liście walentynkowych atrakcji Polaków znalazły się także: wyjście do klubu lub dyskoteki (6,2% wszystkich odpowiedzi), wspólne zakupy (5,6%) oraz wyjście do teatru (3,1%). Najrzadziej - w kontekście planów walentynkowych - Polacy wskazywali wyjście
na spektakl muzyczny.

Jaką kwotę pieniędzy planujemy przeznaczyć na obchodzenie Walentynek? 38,4% badanych kobiet oraz 41,6% badanych mężczyzn deklaruje, że będzie to kwota pomiędzy 51 a 100 złotych. Niemal co czwarta badana kobieta i badany mężczyzna przeznaczy na tę okazję sumę pomiędzy 21 a 50 złotych. Powyżej 101 złotych na Walentynki planuje przeznaczyć 15,8% kobiet oraz 21,5% mężczyzn – taką kwotę najczęściej deklarują osoby w wieku 35-49 lat. Najmłodsze spośród badanych osób (czyli do ukończenia 24 roku życia) przeznaczyć na świętowanie dnia miłości fundusze w wysokości od 21 do 50 złotych.

Z badania wynika także, że Polacy nie wysyłają e-kartek walentynkowych – tak popularnych jeszcze parę lat temu. Na wysłanie kartki elektronicznej zdecyduje się według deklaracji 23,8 % badanych. 65,3% badanych nie wysyła e-kartek, a co 10. badanej osobie trudno było podjąć decyzję w tej kwestii.   

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w terminie 06.-08.02.2015 r. Analizą objęto grupę 800 Polaków w wieku 16-64 lata. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków w wieku 16-64 lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

 

Wstecz