Newsroom

Śródmieście Warszawy nie dla rowerów - raport z badania Warsaw Watch 9
29/08/2014

1/3 warszawiaków uważa, że Śródmieście jest najgorzej wyposażoną w ścieżki rowerowe dzielnicą Warszawy. Źle jest też po obu częściach Pragi. Najlepiej oceniane są z kolei Ursynów i Bemowo.

Takie wnioski płyną z raportu Warsaw Watch - "Warszawiacy na rowerach", przygotowanego przez SW Research.

Ankieta miała na celu zbadać jakość i dostępność ścieżek w stolicy, poziom bezpieczeństwa rowerzystów oraz ich interakcje z innymi uczestnikami ruchu drogowego. W pytaniu o najgorzej wyposażoną w ścieżki rowerowe dzielnicę, ankietowani najczęściej wskazywali Śródmieście

(32,8 proc.), Pragę-Północ (13,7 proc.) oraz Pragę-Południe (8,7 proc.). Najlepiej zaopatrzony jest natomiast Ursynów (30,9 proc. wskazań), daleko za nim Bemowo i Wilanów (po 11 proc. wskazań). W skali całej stolicy, ankietowani słabo oceniają dostępność ścieżek. Na „trójkę” ocenia 45,2 proc. badanych, „dwójkę” daje 31 proc. badanych.

Opinia o warszawskich ścieżkach rowerowych nie jest jednoznaczna. Ponad 1/3 ankietowych sądzi, że w stolicy nie ma gęstej, dobrze powiązanej sieci dróg dla rowerów. Na długość ścieżek narzeka 63,2 proc. warszawiaków. Ankietowani podkreślają natomiast, że istniejące ścieżki są solidnie wykonane i nie mają większych ubytków – z tą opinia zgadza się niemal połowa z nich.

Najbezpieczniejszym miejsce do jazdy na rowerze jest ścieżka rowerowa – wskazało ją 71,8 proc. respondentów. Za bezpieczne są też uważane kontrapasy (44,9 proc. wskazań), w opozycji do jezdni – zdecydowana większość rowerzystów nie czuje się tam bezpiecznie (odpowiedź 57,6 proc. badanych). Kto stanowi największe zagrożenie dla cyklistów? Są to zdecydowanie kierowcy pojazdów (tak wskazało 46,5 proc. badanych) i piesi (27 proc.) Nieco rzadziej warszawiacy wskazywali wadliwą infrastrukturę (19 proc.) oraz samych rowerzystów (11,8 proc.)

Jakie zarzuty mają mieszkańcy stolicy wobec rowerzystów? Przede wszystkim, nagminne przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych – połowa ankietowanych twierdzi, że takie zachowanie stwarza zagrożenie dla innych. 46,4 proc. twierdzi zaś, że rowerzyści jeżdżą za szybko. Niemal tyle samo badanych przyznało, że rowerzyści często łamią zasady ruchu drogowego. Sami rowerzyści zarzucają z kolei pieszym, że ci przeszkadzają im w korzystaniu ze ścieżek rowerowych. To zdanie 63,2 proc. badanych.
 Badanie "Warszawiacy na rowerach" zostało przeprowadzone w sierpniu 2014 roku , na reprezentatywnej grupie 555 respondentów, metodą wywiadów online (CAWI). Patronują mu stołeczne media i organizacje pozarządowe: fundacja Zdrowie Poprzez Sport; Radio Kampus, Radio Kolor, Radio Bemowo.fm; portale: Warszawa.pl, Warszawski Serwis Prasowy i Saska Kępa.info.

Przejdź do raportu

Wstecz