Newsroom

Śmieciowe Polaków sprawy - raport z badania
03/09/2013

W przededniu wejścia w życie nowelizacji, w czerwcu 2013 r., 41% ankietowanych pozytywnie oceniało zmiany w systemie zbierania odpadów; tyle samo respondentów (41%) zmiany oceniało negatywnie, a 18% niemiało w tej kwestii zdania.„Odpady są mrocznymi wstydliwym sekretem każdej produkcji” – pisze prof. Bauman w swojej książce „Życie na przemiał”.

Odpady towarzyszyły i będą nam towarzyszyć zawsze bez względu, czy gospodarujemy wielką fabryką czy dbamy o własne gospodarstwo domowe. Potrzeba pozbywania się odpadów zawsze będzie pilna i nieustanna. Ze względu na coraz większe ograniczenia przestrzenne pojawiła się potrzeba bardziej efektywnej utylizacji odpadów w porównaniu do tradycyjnych wysypisk. zaledwie 14% mieszkańców kraju jest w stanie zaakceptować wysypisko śmieci w swojej okolicy, choć jest to zarazem najlepiej znany i najczęściej wymieniany (80%) sposób składowania odpadów. Co prawda Polacy zaczynają poznawać i akceptować wokół siebie inne formy utylizacji odpadów, jednak potrzebna jest dalsza edukacja w tym zakresie. Podobnie jest z potrzebą zwiększania wiedzy w zakresie segregacji odpadów. O ile najpewniej czujemy się segregując śmieci, których pozbywamy się najczęściej (szklane butelki po piwie, gazety, plastikowe butelki i zepsute produkty organiczne), o tyle niektóre produkty nadal sprawiają nam istotne problemy (np. kartony po mleku czy porcelana). Prawie połowa mieszkańców nie jest w stanie powiedzieć, w jaki sposób została wybrana firma odpowiedzialna za wywóz śmieci w ich okolicy. niski poziom zainteresowania zapisami w ustawie śmieciowej’ może właśnie wynikać ze wstydliwego charakteru odpadów – gospodarstwom zależy na tym, aby pozbyć się ich możliwie szybko i nieważne, kto się tym zajmie. Oczywiście ważne (w opinii połowy mieszkańców), aby firma odpowiedzialna za wywóz odpadów była możliwie tania. Tymczasem zdecydowana większość deklaruje, że opłaty wzrosły, a jedynie co piąty Polak uważa, że firma spełniła ich oczekiwania cenowe. To tylko wierzchołek góry lodowej wniosków, które płyną z niniejszego raportu.

 

Przejdź do raportu

 


Metodologia badania

 

Projekt badawczy "Zmiany w gospodarce odpadami" ma charakter cykliczny. Pierwszy etap badania został zrealizowany w dniach 19- -23.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWi) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. operatem losowania był panel internetowy SWpanel.pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 18 do 65 lat. Zebrano łącznie 815 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,5 punkta procentowego dla całej próby. drugi etap badania został przeprowadzony w dniach 30.07- -04.08.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWi) przez agencję SW Research. Próba badawcza miała charakter losowy. operatem losowania był panel internetowy SWpanel. pl, do udziału w badaniu zaproszono osoby w wieku od 18 do 65 lat. Zebrano łącznie 789 w pełni wypełnionych kwestionariuszy, a dopuszczalny błąd statystyczny w badaniu nie przekraczał 3,6 punkta procentowego dla całej próby. Ponieważ okres miesiąca od wejścia w życie ustawy jest zbyt krótki, żeby właściwie ocenić skutki wprowadzonych zmian, dlatego planujemy powtórzenie badania po upływie kolejnych

 

Wstecz