Newsroom

Nowy zwyczaj nad Bałtykiem: parawaning
25/08/2015

Parawaning polega na rozstawianiu we wczesnych godzinach porannych kilku parawanów na plaży i powrocie do zajętego przez siebie miejsca dopiero po jakimś czasie (na przykład o zjedzeniu śniadania).

O zjawisku parawaningu słyszała zdecydowana większość Internautów -  najczęściej  osoby posiadające wykształcenie wyższe, w wieku 25-49 lat, zamieszkujące duże i największe miasta w Polsce (powyżej 50 000 mieszkańców) oraz deklarujące dochód w gospodarstwie domowym na poziomie 3 – 5 000 złotych.

Według odpowiedzi respondentów, o parawaningu częściej słyszały kobiety (70,9 proc.) niż mężczyźni (66,6 proc.). Rzadziej niż co czwarty Internauta (25,5 proc.) nie zetknął się ze zjawiskiem parawaningu. Częściej o parawaningu nie słyszeli mężczyźni (27,7 proc.), osoby w wieku powyżej 50 lat (29,1 proc.), posiadające wykształcenie poniżej średniego (41,6 proc.),  mieszkańcy miast do 50 000 mieszkańców (28,1 proc.) o dochodzie nie przekraczającym 1 000 złotych (27,9 proc.). Mniej niż 6 proc. badanych nie potrafiła w momencie badania udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Co Internauci sądzą o parawaningu? Niemal co trzeci respondent (32 proc.) uważa, że to zjawisko jest odbiciem polskiej mentalności – połączenia sprytu i przebiegłości, które z reguły jest odbierane negatywnie oraz że parawaning powinien być zakazany (28,2 proc.). Blisko co czwarta badana osoba (25,4 proc.) twierdzi, że poranne zajmowanie sobie miejsca na plaży nie jest fair w stosunku do innych plażowiczów, dla 16 proc. badanych parawaning nie jest nowym zjawiskiem, ponieważ ludzie od zawsze grodzili się od innych plażowiczów parawanami. Zapewne z tego powodu, częściej niż co szósty respondent (15,7 proc.) tłumaczy parawaning własnym komfortem a częściej niż co dziesiąty (11,3 proc.) zapewnieniem sobie prywatności w miejscu publicznym.  W opinii 14,4 proc. Internautów poranne wygrodzenie własnego kawałka plaży to działanie zgodne z popularnym zwrotem „kto pierwszy ten lepszy”, które pozwala na zajecie najlepszego miejsca na plaży. Prawie co dziesiąta badana osoba (11,2 proc.) jest zdania, że parawany stosowane są jako ochrona przed słońcem i wiatrem – wobec czego, każdy może ich używać tyle, ile potrzebuje. Co istotne, podobna grupa osób (10,5 proc.) uważa, że problem zjawiska parawaningu jest wyolbrzymiony, ponieważ rozkładanie ręczników w celu rezerwacji leżaka jest stosowane od lat w zagranicznych kurortach. Różnice w odbiorze parawaningu pomiędzy płciami najbardziej widoczne są przy stwierdzeniach dotyczących zagrożenia dla korzystania z publicznych plaż (9,7 proc. wszystkich wskazań kobiet, 16,3 proc. wszystkich wskazań mężczyzn), odgradzania się od innych plażowiczów (13,8 proc. kobiet, 17,6 proc. mężczyzn), zakazu parawaningu (30,4 proc. kobiety, 26 proc. mężczyźni). Kobiety częściej zwracają uwagę na sprawiedliwe zachowania względem innych plażowiczów (28,6 proc., mężczyźni – 22,1 proc.), mężczyźni na prawo pierwszeństwa przy zajęciu najlepszego miejsca na plaży (15,4 proc., kobiety 13,5 proc.). Osoby młode częściej wykazują większą tolerancję parawaningu  w przypadku oceniania go jako ochrony przed niechcianymi spojrzeniami innych osób (15,2 proc. wskazań wśród osób w wieku do 24 lat; 8,8 proc. wskazań osób w wieku powyżej 50 lat).

Jaka jest, zdaniem Internautów, recepta na panujący nad Bałtykiem parawaning? Częściej niż co trzeci badany (34,1 proc.) uważa, że jest nią edukowanie społeczeństwa – i dlatego przed wejściem na plażę powinny być ustawione znaki informujące o zasadach panujących w danym miejscu. Z kolei co czwarty (25,4 proc.) respondent uważa, że służby porządkowe powinny karać osoby, które podejmują się parawaningu a niemal co piąty (23,2 proc.) chce, aby zakazać parawaningu. Wniesienia opłat za wydzielone przez parawany miejsca na publicznych plażach chce 19,8 proc. Internautów. Co siódma badana osoba uważa, że plażowicze powinni zwracać uwagę ludziom uprawiającym parawaning (14,2 proc.). Z drugiej strony, dla prawie co piątego Internaty  (23,8 proc.) parawaning jest pomocnym narzędziem w plażowaniu z małymi dziećmi – ponieważ daje zabezpieczenie przed ucieczką dzieci w głąb plaży – takie stanowisko względem parawaningu deklarują wszyscy respondenci, niezależnie od wieku. Pojawiają się także inne pozytywne opinie dotyczące parawaningu – 14 proc. respondentów uważa, że gdyby nadmorskie plaże publiczne były większe (w stosunku do liczby plażowiczów), głosów krytykujących parawaning byłoby zdecydowanie mniej. A ponieważ nowych plaż nad polskim morzem nie przybywa, 13,8 proc. Internautów ocenia zjawisko parawaningu jako dobre rozwiązanie na zagwarantowanie sobie odrobiny prywatności na plaży.  Temat parawaningu obudził w Internautach (głównie mężczyznach) pomysł na biznes  – co dziesiąta badana osoba (9,9 proc.) uważa, że gdyby przed wejściami na plażę ustawić stoiska z wynajmem parawanów, byłby to dobry interes. Częściej karania za parawaning oczekują osoby powyżej 50 lat (32,8 proc. wskazań; dla porównania osoby w wieku do 24 lat – 21,5 proc.), oczekują także odgórnego zakazu stosowania parawaningu (26,1 proc., respondenci do 24 lat – 14,6 proc.). Z kolei osoby młode (do ukończenia 24 lat) są najliczniejszą grupą, która docenia prywatność, jaką mogą na publicznej plaży uzyskać dzięki parawanom (16,3 proc. wskazań, 9,4 proc. wskazań wśród osób w wieku powyżej 50 lat). 

Dla niemal co piątego Internauty (23,6 proc.) parawaning jest zastępczym tematem w mediach. Częściej takie stanowisko deklarowali mężczyźni, osoby w wieku powyżej 50 lat oraz mieszkańcy największych miast w Polsce.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18.08.2015 r. Analizą objęto grupę 800 Internautów w wieku 16-64 lat. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków w wieku 16-64 lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

 

Wstecz