Newsroom

Negocjacje Ministra Zdrowia i Przedstawicieli Porozumienia Zielnogórskiego
20/01/2015

Z badania przeprowadzonego przez SW Research na temat negocjacji Ministra Zdrowia z Przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego wynika, że ponad 18% osób biorących udział w badaniu było zdania, że negocjujące strony dojdą do porozumienia.

 

Co szósta badana osoba (16,3% wszystkich odpowiedzi) chciała, żeby te rozmowy zostały upublicznione. Niemal 13% respondentów twierdziło, że Minister Zdrowia nie posiada umiejętności negocjacyjnych; niecałe 7% badanych uważało, że negocjować nie potrafią Przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego. Co trzeci Polak biorący udział w badaniu nie potrafił ocenić przebiegu tych negocjacji.

Stanowiska o dojściu do porozumienia pomiędzy przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego i Ministra Zdrowia zdecydowanie częściej obejmowali mężczyźni (co 5. poddany badaniu mężczyzna),  w wieku powyżej 45 lat (26,6% odpowiedzi w kategorii wiekowej), zamieszkujący wisie i małe miasta[1] (łącznie 44,9% wszystkich odpowiedzi według deklarowanego miejsca zamieszkania) oraz w województwie warmińsko-mazurskim (31,6% wszystkich odpowiedzi w tej kategorii).

Osoby, które uważały, że minister Bartosz Arłukowicz nie posiada kompetencji negocjacyjnych to przede wszystkim mężczyźni (15,5% wszystkich odpowiedzi mężczyzn), osoby młode (w wieku od 18 do 24 lat; 16,6% wszystkich wskazań tej odpowiedzi w kategorii wiekowej), zamieszkujące średnie miasta[2] (16,1% wskazań w tej kategorii) oraz województwo podlaskie (30,1% odpowiedzi ze wszystkich województw).

Głosy o źle prowadzonych negocjacjach przez Przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego pojawiały się głównie wśród mieszkańców wsi (11,3% wszystkich odpowiedzi według rozkładu wielkości miejsca zamieszkania) oraz województwa świętokrzyskiego (32,3%  wszystkich odpowiedzi według rozkładu województw).

Zaledwie 5,3% wszystkich respondentów uważało, że Minister Zdrowia i Przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego nie dojdą w czasie negocjacji do porozumienia. Niemal taka sama grupa badanych (5,1% wszystkich odpowiedzi) twierdziła, że w negocjacje powinna zostać włączona trzecia strona  - najczęściej odpowiadali tak mieszkańcy województwa lubuskiego (26,9% odpowiedzi według kategorii województwa zamieszkania).

Upublicznienia przebiegu negocjacji Ministra Zdrowia i Porozumienia Zielonogórskiego życzyli sobie przede wszystkim młodzi ludzie (19% wszystkich odpowiedzi) z dużych miast (21,3% wszystkich odpowiedzi według miejsca zamieszkania), zamieszkujący województwo zachodnio-pomorskie (39,1% odpowiedzi z kategorii województw).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w terminie 07.-08.01.2015 r. Analizą objęto grupę 800 Polaków w wieku 16-64 lata. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków w wieku 16-64 lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

 

[1] Małe miasta, tj. od 20 do 100 000 mieszkańców

[2] Średnie miasta, tj. od 100 do 200 000 mieszkańców

Wstecz