Newsroom

Jak mieszkają Warszawiacy ? Styl urządzenia mieszkania, posiadane dobra i stosunki sąsiedzkie
16/10/2012

 

Jednym z aspektów badanych w ramach badania „Warunki mieszkaniowe Warszawiaków” był styl urządzenia mieszkania oraz posiadanie dóbr i przedmiotów codziennego użytku. 

Do najbardziej powszechnych przedmiotów należą: komputer (92% deklaracji), kuchenka mikrofalowa (58%), telewizor kolorowy (57%) oraz telewizor LED (56%) oraz pamiątki z podróży (55%). Większość respondentów ma w swoim domu/mieszkaniu dostęp do: Internetu (92%), centralnego ogrzewania (84%) oraz telewizji kablowej (70%). Elementami wyposażenia, które pojawiały się w mieszkaniach respondentów najrzadziej były: ogrzewanie podłogowe (4%), klimatyzacja (6%) oraz zabytkowe meble, antyki (11% deklaracji). 

Respondentów pytaliśmy również o dostęp do samochodu osobowego w ich gospodarstwie domowym. Zadeklarowało go 71% badanych. Okazało się, wraz z wzrostem wieku badani częściej deklarowali dostęp do samochodu. Wśród osób w wieku 16-24 było to 62%, w wieku 25-34 – 70%, a wśród respondentów w wieku 35-44 aż 84%. Kolejnym pytaniem związanym z posiadaniem samochodu był dostęp do miejsca parkingowego. 63% posiadaczy samochodu ma dostęp do bezpłatnego miejsca parkingowego, 28% do miejsca garażowego, a 20% do miejsca wykupowanego w ramach abonamentu.

To, w jaki sposób będzie urządzone i wyposażone mieszkanie, w którym mieszkamy w dużej mierze zależy od tego, z kim je zamieszkujemy. Zdecydowana większość respondentów mieszkających z rodzicami deklarowała, że decyzję o urządzeniu mieszkania podejmowali wszyscy domownicy. Respondenci mieszkający w mieszkaniu partnera/partnerki decyzję o jego urządzeniu podejmowali wspólnie z drugą połową. Spośród osób mieszkających we własnych domach lub mieszkaniach niemal 1/3 deklarowała, że sami decydowali o wyglądzie i wyposażeniu mieszkania, ale 1/2 konsultowała ten aspekt z partnerem./partnerką.

Jedynie 1/4 respondentów uważa, że ich mieszkanie jest urządzone w jakimś stylu. Z odpowiedzi respondentów wyłania się obraz różnych gustów. Nieco więcej respondentów wybrało styl tradycyjny (35% - suma odpowiedzi) niż nowoczesny (31%). Większa różnica deklaracji pojawiła się na linii stylu przytulnego i surowego, ten pierwszy wybrało 40% respondentów, a drugi 47%. Respondenci preferowali prosty styl (46%), zamiast oryginalnego, wyszukanego (31%). Podobnie badani woleliby mieszkanie było urządzone w stonowanych barwach (39%), zamiast kolorowego wystroju (27%).

Respondentów pytaliśmy o to, co było dla nich istotne przy urządzaniu mieszkania. Zdecydowana większość badanych kieruje się własnym gustem i upodobaniem. 1/4  respondentów szuka przydatnych informacji w Internecie, 1/5 przegląda katalogi meblowe lub prasę specjalistyczną. Nieliczni badani korzystali z pomocy profesjonalisty np. architekta lub dekoratora wnętrz. 

 

Osoby mieszkające we własnym mieszkaniu, w mieszkaniu partnera lub z rodziną deklarują większy wkład w urządzanie mieszkania od osób mieszkających w mieszkaniu wynajmowanym, służbowym lub komunalnym.

Kolejnym badanym aspektem były plany remontowe. Remont mieszkania w najbliższym czasie planują najczęściej osoby mieszkające we własnym mieszkaniu (47%), a wśród osób wynajmujących mieszkanie takie plany posiada jedynie 6% badanych. Ponad 1/3 badanych nie planuje żadnych zmian związanych z przeprowadzką, lub zakupem mieszkania, 1/2 zaś nie zamierza remontować mieszkania, ani zmieniać jego wyglądu.

Mogłoby się wydawać, że stosunki sąsiedzkie są dla wielu osób mało istotne, jednak wielu respondentów chciałoby, żeby były bliższe. Większość respondentów uważa, że sąsiedzi powinni sobie czasami pomagać (59% wskazań). Co piąty badany chciałby, żeby stosunki z sąsiadami były bliskie i przyjacielskie. Innego zdania jest 13% respondentów, którym sąsiedzi są obojętni. Niemal połowa respondentów swoje relacje z sąsiadami określa jako poprawne, co oznacza m.in. mówienie sobie „dzień dobry”.

Wśród respondentów mieszkających we własnym mieszkaniu, w mieszkaniu partnera lub z rodziną 18% ma bliższe relacje z sąsiadami i traktuje ich jak znajomych, a 30% może liczyć na przysługę sąsiedzką. Osoby mieszkające w wynajmowanym mieszkaniu częściej deklarują, że nie znają swoich sąsiadów (24% wskazań), rzadziej mogą liczyć na przysługę ze strony sąsiadów (22%), a jedynie 6% zna dobrze swoich sąsiadów. Na taki obraz stosunków sąsiedzkich może wpływać stosunkowo częste (np. raz w roku) zmienianie mieszkania, które się wynajmuje.

 

Agnieszka Witkowska, SW Research

 

 

Badanie zostało zrealizowane między 10 – 27 lipca 2012 roku metodą internetowych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) przez agencję SW Research na autorskim oprogramowaniu „3S” zintegrowanym z panelem internetowym StudentsWatch.pl. Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 533 internautów w wieku 16-44 lat.

 

 

Wstecz