Newsroom

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego partnerem StudentsWatch
21/11/2011

Rozpoczęliśmy współpracę z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, samorządem i kołami naukowymi związanymi z IS UW.

 

 

 

Wspólne działania będą dotyczyć:

•Wsparcia w realizacji projektów badawczych;

•Wprowadzenia specjalnego programu praktyk dla studentów w naszej agencji;

•Udostępnienia wybranych narzędzi do badań on-line dla studentów Instytutu Socjologii;

•Obustronnego wsparcie merytoryczne;

•Wspólnej pracy nad projektem Warsaw Watch;

 

 

Instytut Socjologii UW jest jednym z najważniejszych w Polce ośrodków kształcenia i badań w zakresie socjologii. W Instytucie Socjologii oraz instytucjach będących jego poprzednikami ok. 3000 studentów uzyskało magisterium, 300 socjologów uzyskało doktorat, a 69 – habilitację. Pracownicy instytutu są autorami lub współautorami licznych publikacji z wielu dziedzin socjologii, w tym podstawowych podręczników z zakresu antropologii, metodologii i statystyki, historii myśli socjologicznej i współczesnych teorii socjologicznych czy socjologii systematycznej. 

Wstecz