Newsroom

Hejterzy w sieci
03/08/2015

Z badania przeprowadzonego przez SW RESEARCH wynika, że 53,4 proc. Internautów zetknęło się z hejtem w Internecie. Niewiele ponad połowa badanych uważa, że fala nienawiści ma na celu skrzywdzić lub ośmieszyć inne osoby (51,1 proc.).

Większość respondentów słyszała o ostatnich wydarzeniach i fali hejtu w sieci, związanych z samobójstwem gnębionego w szkole nastolatka spod Płońska (82,7 proc.), chorobą i śmiercią blogerki modowej (50,5 proc.) oraz tragicznym wypadku synka prezentera telewizyjnego (65 proc). O tym, że z hejtingiem należy walczyć, uważa zdecydowana większość internautów  70 proc ankietowanych.

Ponad połowa Internautów przynajmniej raz spotkała się z hejtem w internecie – najczęściej spotykaną formą hejtu to przeczytanie czyichś komentarzy krytykujące i obrażających inne osoby (87 proc.). Co czwarta badana osoba padła ofiarą hejtera a 11,3 proc. Internautów sami w obraźliwy sposób krytykują inne osoby. Według odpowiedzi badanych, hejtingu częściej doświadczają mężczyźni, oni również częściej deklarują, że sami krytykują w sieci inne osoby lub wydarzenia (13,6 proc.) Ofiary hejterów to głównie młodzi ludzie (do 24 lat), mieszkańcy wsi, małych i średnich miast. Rzadziej niż co trzeci Internauta (29,2 proc.) nigdy nie spotkał się z hejtem.

Słowo „hejt” najczęściej Internautom kojarzy się z działaniami mającymi skrzywdzić lub ośmieszyć inne osoby (51,1 proc.) oraz z umieszczaniem obraźliwych wpisów, zdjęć bądź nagrań video celem przedstawienia innych ludzi i wydarzeń w złośliwy sposób (47,6 proc.). Hejtem dla Internautów jest także złośliwe przedstawianie innych osób lub wydarzeń (47,4 proc.), szerzenie języka nienawiści (42,8 proc.) oraz psychiczne wyżywanie się na innych (42,7 proc.). Częściej niż co trzeci Internauta za hejt uważa pisanie nieprawdy na forach i portalach internetowych. Co czwarta badana osoba uważa, że hejt w internecie to sztucznie stworzony problem.

Jak scharakteryzować hejtera? Ponad 50 proc. badanych uważa, że jest osoba, przez którą przemawia  zawiść - sądzą tak przede wszystkim kobiety, osoby do 24 lat oraz ludzie z wykształceniem wyższym. Hejter cechuje się również zazdrością (45 proc.) i poczuciem odrzucenia (29,9 proc. ).Internauci zauważają także, że wypowiedź hejtera, żeby przyniosła jego cel wcale nie musi być długa.

Pozytywne komentarze pod zdjęciami swoich znajomych pozostawia częściej niż co trzecia badana osoba. Najczęściej są to ludzie pomiędzy 24 a 35 rokiem życia, mieszkańcy średnich miast (od 200 do 500 tysięcy mieszkańców) oraz ci, których dochód przekracza 8 tysięcy złotych miesięcznie. Prawdopodobnie wynika to z tego, że są to osoby młode, które spełniają się zawodowo i prowadzą życie na wysokim poziomie. Do pozostawiania komentarzy negatywnych pod zdjęciami lub artykułami w sieci przyznaje się mniej niż co dziesiąta badana osoba. Największy odsetek pozostawienia anonimowych negatywnych komentarzy Internauci deklarują pod zdjęciami osób publicznych, na przykład celebrytów. Co ciekawe, anonimowo pozytywnie także najczęściej komentujemy osoby publiczne.

 

Popularyzacja negatywnego zjawiska, jakim jest fala nienawiści w Internecie w Polsce przybrała na sile po samobójstwie nastolatka spod Płońska, który w liście pożegnalnym napisał, że kończy swoje życie ponieważ koledzy ze szkoły go szykanują. O tym wydarzeniu częściej słyszały kobiety (83proc.) z dużych i średnich miast. Śmierć blogerki modowej oraz wypadek syna prezentera również nie obyły się bez echa i fali hejtu w sieci. Pomimo wielu próśb osób publicznych o zaniechanie hejtowania ostatnich, tragicznych wydarzeń – istnieje grupa użytkowników internetu, którzy umawiają się na konkretnych forach i w sposób celowy obrażają osoby, które poniosły śmierć.

Czy słyszałeś o hejcie w internecie dotyczącym:

nastolatka spod Płońska, który po szykanach ze strony kolegów ze szkoły popełnił samobójstwo

82,7%

chorobie zakończonej śmiercią blogerki modowej

50,5%

tragicznego wypadku samochodowego dziesięcioletniego syna prezentera telewizyjnego

65%

Zdecydowana większość Internautów (70,1 proc.) uważa, że należy podjąć walkę z falą nienawiści w sieci. O tym, że należy walczyć z hejtem w sieci częściej przekonane są kobiety, osoby młode (do 24 roku życia) oraz te, które ukończyły 50 lat. Wśród osób, które uważają, że falę hejtu należy odgórnie zatrzymać najczęściej wskazywanym rozwiązaniem jest usuwanie złośliwych komentarzy przez administratorów danego portalu (59,3 proc.). Kolejnym pomysłem Internautów jest blokowanie przez administratora adresu IP hejtera, możliwość zgłaszania postów jako hejtu (46,5 proc.) oraz karanie hejterów według kodeksu karnego (45,2 proc.) - to również może powstrzymać internetowych trolli, częściej z taką inicjatywą wychodziły kobiety. Niemal co trzeci Internauta uważa, że publikacja zdjęć hejterów pozytywnie wpłynie na zmniejszenie obraźliwych i krytycznych komentarzy w sieci. Co dziesiąty respondent uważa, że nie powinno się walczyć z hejtem w Internecie - deklarują to przede wszystkim mężczyźni (13,4 proc.), mieszkańcy dużych miast (13,9 proc.), ludzie z wykształceniem przynajmniej podstawowym. Prawie 20 proc. wszystkich badanych osób nie ma zdania na temat walki z hejterami; są to mężczyźni, osoby między 35 a 49 rokiem życia, posiadające wykształcenie przynajmniej zasadnicze zawodowe (28,6 proc.), których zarobki nie przekraczają 7 tysięcy złotych.

hejterzy w sieci

 

 Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28.07.2015 r. Analizą objęto grupę 800 Internautów w wieku 16-64 lat. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków w wieku 16-64 lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

 

Wstecz