Newsroom

Badanie satysfakcji panelistów SW Panel 2023
25/03/2024

Rok 2023 był dla SW Panel okresem intensywnego rozwoju i zdobywania nowych wglądów w potrzeby oraz oczekiwania użytkowników

 

W 2023 roku podjęliśmy się ambitnego zadania zbadania satysfakcji naszych panelistów, angażując 1012 użytkowników do podzielenia się ich doświadczeniami, oczekiwaniami i poziomem zadowolenia. Dzięki temu badaniu zdobyliśmy cenne wglądy w zmieniające się trendy i preferencje użytkowników, co umożliwiło nam głębsze zrozumienie dynamiki zmian wśród naszej społeczności.

Zaobserwowaliśmy wyraźną zmianę w preferencjach odnośnie do rodzajów ankiet, które nasi paneliści chcą wypełniać. Interesującym zjawiskiem jest spadek zainteresowania ankietami zawierającymi grafiki oraz pliki wideo, szczególnie wśród mieszkańców dużych miast. Z drugiej strony, zauważyliśmy wzrost zainteresowania ankietami na tematy społeczno-polityczne. Wzrost ten jest szczególnie widoczny, osiągając 37% w porównaniu do 30% w roku poprzednim, co pokazuje rosnącą potrzebę angażowania się w dyskusje na tematy, które mają znaczenie dla społeczeństwa.

Znacznie więcej respondentów decyduje się na wymianę punktów na pieniądze (wzróst o 21 punktów procentowych). Obecnie 76% użytkowników wybiera tę formę nagrody, co świadczy o rosnącej atrakcyjności finansowych form rekompensaty wśród naszych użytkowników i podkreśla efektywność systemu nagród jako motywatora do częstszego uczestnictwa w badaniach.

Znaczną poprawiło się ogólne zadowolenie z funkcjonowania panelu, co przejawia się w wzroście gotowości do polecania SW Panel bliskim i znajomym. Net Promoter Score (NPS) wzrósł o 11 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego. Szczególnie warte odnotowania jest znaczące zwiększenie zadowolenia wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców, gdzie odnotowaliśmy wzrost o 9 punktów procentowych. Ten wzrost może być odzwierciedleniem skuteczności naszych działań mających na celu dostosowanie oferty do dynamicznego trybu życia i specyficznych oczekiwań mieszkańców większych aglomeracji.

Stabilność w korzystaniu z urządzeń mobilnych do wypełniania ankiet utrzymuje się, z 50% użytkowników korzystających równomiernie z telefonów komórkowych i urządzeń stacjonarnych. Ta równowaga wskazuje na ciągłe potrzeby użytkowników dotyczące elastyczności idostępności badań, co jest kluczowe w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie technologii.

APLIKACJA SW PANEL jest już dostępna w sklepach Google Play i App Store

 

Wzrost zadowolenia z łatwości znajdowania informacji i odpowiedzi na pytania, zwłaszcza wśród młodszych użytkowników (wiek 25-34 lat), o 5 punktów procentowych. Ta zmiana pokazuje, że transparentność działania i łatwy dostęp do kluczowych informacji są ważnymi czynnikami wpływającymi na pozytywne odbiór platformy.

Podsumowując, rok 2023 był dla nas, w SW Panel, rokiem pełnym wyzwań, ale także ogromnych sukcesów. Dzięki głębokiemu zrozumieniu potrzeb i oczekiwań naszych panelistów, jesteśmy w stanie nie tylko reagować na zmieniające się trendy, ale także aktywnie kształtować przyszłość badań online. Wzrost satysfakcji, zaangażowania i świadomości naszych użytkowników jest dla nas najlepszym dowodem na to, że wybrana przez nas ścieżka rozwoju jest właściwa. Otwartość na feedback, ciągłe doskonalenie platformy oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty nagród to elementy, które będą nadal kształtować naszą strategię w nadchodzących latach, pozwalając nam dostarczać jeszcze większą wartość zarówno dla naszych panelistów, jak i dla szerokiego świata badań.

Z wielką przyjemnością podkreślamy wkład naszych panelistów w testowaniu i udoskonalanie aplikacji SW Panel. Wasze zaangażowanie, szczere opinie oraz konstruktywna krytyka były dla nas nieocenione i przyczyniły się do tego, że aplikacja dzisiaj cieszy się wysokimi ocenami w sklepach Google Play oraz App Store. Przy ponad 5000 łącznej liczbie pobrań średnia ocena użytkowników wynosi 4.8 - co jest najlepszym wynikiem wśród polskich aplikacji ankietowych na rynku. Jesteśmy głęboko wdzięczni za każdą minutę poświęconą na współpracę z nami i z niecierpliwością oczekujemy dalszych wspólnych sukcesów. Dziękujemy za wasze wsparcie, zaufanie i za to, że jesteście z nami. Zachęcamy do korzystania z aplikacji, dzieląc się swoimi doświadczeniami z innymi i pomagając nam w dalszym udoskonalaniu naszych usług.


Metodologia

Badanie satysfakcji panelistów SW Panel w 2023 roku przeprowadziliśmy techniką CAWI w dniach 15-18.12.2023, na reprezentatywnej próbie n=1012 Polaków powyżej 13 roku życia.

 

Wstecz