Analiza wyników ankiety "Co spowoduje nowa "ustawa śmieciowa" w praktyce...?"

Czy nowa "ustawa śmieciowa" i podjęte przez rady gmin uchwały dotyczące zasad i opłat (w większości znacznie większych niż dotychczas) spowodują, że ludzie będą w szerszym zakresie...