Analiza wyników ankiety "Gry komputerowe a ich wpływ na stany emocjaonalne grających..."

Jakie stany emocjonalne wg Ciebie występują w samopoczuciu i zachowaniu młodzieży przy częstych grach komputerowych?