Analiza wyników ankiety "Który system byłby wg Ciebie najlepszy dla Polski...?"

Który system polityczny (ze względu na strukturę i organizację instytucji państwa) byłby najlepszy wg Ciebie dla Polski?