Analiza wyników ankiety "Preferowane formy spędzania czasu wolnego..."

Jak spędzasz wolny czas?