Analiza wyników ankiety "Czym wg Ciebie różni się "inteligencja" od "mądrości"?"

Często używamy określeń: mądrość, inteligencja. Czy zawsze zdajemy sobie sprawę z różnicy znaczenia tych pojęć? Czym według Ciebie różni się "inteligencja" od "mądrości"?