Analiza wyników ankiety "Czy lubisz swoich sąsiadów?"

Płeć
Wiek
Województwo
Wielkość miejscowości
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Sytuacja zawodowa
Branża
Jaki jest Twój miesięczny dochód netto ("na rękę"):
Zaznacz przedział, w którym mieszczą się miesięczne dochody netto w Twoim gospodarstwie domowym
Jak często korzystasz z Internetu?
Czy lubisz swoich sąsiadów?