Analiza wyników ankiety "Szczęście"

Czy jesteś szczęśliwy/a w życiu?
Płeć
Wiek