Analiza wyników ankiety "uzależenieni"

Czy narkomania to choroba?
Czy alkoholizm to choroba?