Analiza wyników ankiety "Tęsknota"

Za czym najbardziej tęsknisz?
Czy tęsknota może zabić?