Analiza wyników ankiety "dylemat 3"

Co wybierasz:
Gdybyś mógł/mogła zrobić coś ekscytującego, ale nieetycznego, z pewnością, że nikt nigdy się o tym nie dowie: