Analiza wyników ankiety "Cebula w kuchni"

Czy w twojej kuchni używasz cebulę
Płeć
Częściej jest to cebula
Liczba osób w gospodarstwie domowym
Cz używasz również w kuchni cebulek marynowanych
Sytuacja zawodowa
Czy uprawiasz np na swoim okiennym parapecie zieloną cebulkę
Wielkość miejscowości