Analiza wyników ankiety "Bogracz czy leczo"

Jak często korzystasz z Internetu?
Ulubione potrawy kuchni węgierskiej?