Analiza wyników ankiety "Medycyna, człowiek, choroby."

Ile wynosi prawidłowy poziom cholesterolu?
do 200 mg/dl Normy cholesterolu całkowitego określają jego maksymalny prawidłowy poziom w wysokości 180-200 mg/dl. Wynik pomiędzy 200-239 mg/dl opisuje się jako poziom podwyższony, natomiast przekraczający 240 mg/dl – jako wysoki. Znałeś/aś odpowiedź na to pytanie?
Która choroba zwana jest syfilisem?
KIŁA W wielu językach choroba ko­ja­rzo­na była z Francją (w polskim zwana "fran­cą­"), gdyż to fran­cu­scy żoł­nie­rze w dużej mierze roz­nie­śli ją po Europie. Trudne pytanie?
Niedobór żelaza w organizmie może powodować:
WYPADANIE WŁOSÓW Oto lista najczęstszych objawów niedoboru żelaza:Ograniczenie wzrostu, ogólne osłabienie organizmu. Depresja, melancholia, osłabienie umysłowe, trudności z zapamiętywaniem. Bóle głowy, utrudnione oddychanie, palpitacje serca. Wypadanie włosów, łamliwość paznokci, siniaki. Osłabienie odporności, częste krwawienie z nosa, bladość skóry. Owrzodzenie języka, a także błony śluzowej jamy ustnej. Nieregularne miesiączki lub całkowity ich zanik. Neurastenia, dolegliwości oskrzelowe, astma. Łaknienie spaczone, czyli apetyt na produkty nieutożsamiane z tradycyjnymi pokarmami, np. krochmal, tynk, papier czy plastelina Ciekawe informacje?
Gdzie w ludzkim ciele znajduje się kość łódeczkowata?
W NADGARSTKU Kość łó­decz­ko­wa­ta znajduje się pomiędzy dłonią a przed­ra­mie­nie­m, po stronie kciuka. Wiedziałeś/aś o tym wcześniej?
Z ilu opon mózgowych składa się mózg?
3 Mózg i rdzeń kręgowy otaczają 3 łącznotkankowe błony zwane oponami. Od zewnątrz znajduje się opona twarda, dalej pajęczynówka i opona miękka. Przydatne informacje?
Jaki hormon produkuje szyszynka?
MELANINĘ I SEROTOINĘ Szy­szyn­ka pro­du­ku­je melaninę i se­ra­to­ni­nę od­po­wie­dzial­ną za sen i rytm bio­lo­gicz­ny. W ciagu dnia wydziela se­ro­to­ni­nę, a gdy robi się ciemno zachodzi synteza se­ro­to­ni­ny w me­la­to­ni­nę. Trudne pytanie?
Jakie jest prawidłowe optymalne ciśnienie krwi?
120/80 Znałeś/aś odpowiedź na to pytanie?
Czym jest Lumbago?
BÓLEM OKOLICY LĘDŹWI Lumbago jest jedną z naj­czę­ściej zgła­sza­nych do­le­gli­wo­ści. Szacuje się, że ok. 60-80% po­pu­la­cji ogólnej do­świad­cza jej przy­naj­mniej raz w życiu, w danym momencie na ból okolicy lę­dź­wio­wej skarży się 15-30% po­pu­la­cji, na­to­miast w ciągu miesiąca 30-40%. Ciekawe informacje?
Ile kości ma dorosły człowiek?
206 Zaraz po urodzeniu człowiek posiada ponad 270 oddzielnych kości. Jednak podczas dorastania wiele z nich się łączy ( w czaszce, kręgosłupie) Ostatecznie prowadzi to do liczby 206 oddzielnych kości u osoby dorosłej. Wiedziałeś/aś o tym wcześniej?
Woda kokosowa może może być stosowana jako...
OSOCZE WE KRWI Wodę kokosową można stosować jako osocze we krwi. Jest tak, ponieważ ma podobny skład do osocza. Trudne pytanie?
Stan nieprzytomności to efekt wyłączenia czego w organizmie?
KORY MÓZGOWEJ  Nieprzytomność, utrata przytomności, stan zaburzenia czynności układu nerwowego, przede wszystkim wyłączenia kory mózgowej. Jest to stan zagrożenia życia, mimo, że oddychanie oraz krążenie mogą być utrzymane i bez względu na wywołujące ten stan przyczynę. Podobają Ci się ankiety w formie quizu?
Ile skóry tracimy każdego dnia?
1,5 G 1,5g naskórka dziennie odpada od ciała. Złusz­czo­nym na­skór­kiem żywią się np. roz­to­cza. Oceń ankietę w skali od 1 do 5.
Ile powinien wynosić prawidłowy poziom cukru we krwi?
60-100 mg/dl U osób dorosłych glukoza na czczo powinna mieścić się w normie, która wynosi poniżej 100 mg/dl, glikemia poposiłkowa powinna wynosić poniżej 140 mg/dl. Jest to prawidłowy poziom cukru we krwi. Chesz więcej ankiet w formie quizu?
Jak często korzystasz z internetu?
Jakie masz wykształcenie?
Jaka jest Twoja sytuacja zawodowa?  
Wybierz płeć:
Ile masz lat?
W jakim województwie mieszkasz?