Analiza wyników ankiety "Francja"

Byłaś we Francji?
Ulubione atrakcje?
Sytuacja zawodowa