Analiza wyników ankiety "Elektrownie atomowe"

Czy chcieliby Państwo, aby w Polsce powstały elektrownie atomowe??
Czy zgodziliby się Państwo, aby w Panstwa miejscowości powstała alektrównia atomowa??
Dlaczego są Państwo przeciwni elektrowniom atomowym w Polsce??
Płeć
Wiek