Analiza wyników ankiety "Nagroda Nobla"

Czy wiesz co to jest Nagroda Nobla?
Od kiedy przyznawana jest Nagroda Nobla?
W ilu kategoriach jest przyznawana Nagroda Nobla?
Czy wiesz jaki Polak w 1983 roku otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla?
Czy wiesz kto w 2014 roku otrzymał Nagrodę  Nobla w dziedzinie literatury?
Czy Nagroda Nobla przyznawana jest w dziedzinie matematyki?
Płeć
Wiek