Analiza wyników ankiety "Cena paliw w Polsce"

Jaki rodzaj paliwa wykorzystuje Pan/Pani jeżdżąc samochodem?
Ile razy w miesiącu tankuje Pan/ Pani paliwo?
Jaką kwotę przeznacza Pan/Pani na paliwo miesięcznie?
Ile pokonuje Pan/Pani kilometrów miesięcznie?
Oto lista przykładowych miejsc, do których jeździ Pan/ Pani samochodem. Proszę wpisać kolejno do kratek w skali 1- 5 odpowiadające poszczególnym miejscom symbole literowe, tak aby miejsce które dla Pana/ Pani maja największą wagę, znalazło się w pierwszej kratce, drugie najważniejsze miejsce w drugiej, itd. ( tylko po jednej odpowiedzi do jendej z kratek, liczby nie powinny się powtarzać)
Czy związku z rosnącymi cenami paliwa zmniejszył(a) Pan/ Pani częstotliwość tankowania paliwa?
Proszę podać jaka jest według Pana/ Pani maxymalna dopuszcalna(krytyczna) cena za litr paliwa.
Czy związku z zapowiadanymi podwyżkami cen paliwa zamierza Pan/ Pani coś zmienić w dotychczasowym użytkowaniu samochodu ?
Jaką pojemność silnika ma Pana/ Pani auto?
Ile Pana/ Pani auto spala na 100km?
Proszę podać liczbę samochodów w Pana/ Pani gospodarstwie domowym.
Płeć
Wiek
Województwo