Analiza wyników ankiety "Przyczyny rozpoczęcia przedwczesnej inicjacji seksualnej wśród młodzieży"

Płeć
Wiek
Wielkość miejscowości
Która wartość jest Twoim zdaniem najważniejsza?
Jaki przedział wiekowy jest, Twoim zdaniem, odpowiedni do rozpoczęcia współżycia seksualnego?
Czym jest Twoim zdaniem rozpoczęcie współżycia seksualnego?
Czy Twoim zdaniem media (reklama, filmy, Internet) pokazują dużo seksualności?
Jaki jest Twój stosunek do erotyki ukazywanej w mediach?
W którym z podanych mediów, Twoim zdaniem, jest najwięcej scen i podtekstów erotycznych lub zachęty do współżycia seksualnego?
Czy dostęp młodzieży do pism pornograficznych jest łatwy?
Która z form przekazu internetowego zawiera najwięcej erotyki?
Jakie są, Twoim zdaniem, efekty picia alkoholu?
Czy bycie pod wpływem alkoholu sprzyja podjęciu decyzji o współżyciu seksualnym?
Na czym, Twoim zdaniem, powinien opierać się związek dwojga ludzi?
Kto powinien podjąć decyzję o rozpoczęciu współżycia seksualnego?
Które z poniższych stwierdzeń mogłoby skłaniać do podjęcia współżycia seksualnego?
Która z wymienionych czynności najbardziej udowadnia uczucie miłości?
Rozpoczęcie współżycia seksualnego jest najczęściej efektem:
Czy Twoim zdaniem miłość jest najważniejszym czynnikiem powodującym rozpoczęcie współżycia seksualnego?
Z kim najpierw podzieliłabyś/podzieliłbyś się informacją o rozpoczęciu współżycia seksualnego?
Czy spotkałaś/eś się z rozmowami na temat współżycia seksualnego w środowisku rówieśniczym?
Czy zdanie kolegów i koleżanek z Twojego otoczenia byłoby ważne w podjęciu decyzji o rozpoczęciu współżycia seksualnego?
Czy uważasz, że można rozpocząć współżycie seksualne tylko i wyłącznie z ciekawości?
Wpływ, których czynników najbardziej decyduje o podjęciu współżycia seksualnego?
Czy jesteś już po inicjacji seksualnej?
Czy skontaktował/a byś się z lekarzem lub innym dorosłym przed podjęciem decyzji o współżyciu seksualnym?