Analiza wyników ankiety "Pieluchy"

Sytuacja zawodowa
Kupujesz pieluchy jednorazowe?
Sprawdzone?