Analiza wyników ankiety "Klaser"

Branża
Zbierasz znaczki?
Masz klaser na znaczki?
Należysz do Koła Filatelistów?