Analiza wyników ankiety "Powódź"

Wielkość miejscowości
Widziała/eś powódź?
Gdzie?
Byłaś/eś poszkodowany?