Analiza wyników ankiety "Ambicja"

Czy uważasz się za osobę ambitną?    
Dobrze jest jeśli wiemy, czego od życia oczekujemy, jesteśmy aktywni, chcemy coś osiągnąć. Z drugiej strony pogoń za karierą, pieniędzmi może stać się jedynym celem w życiu, a nawet prowadzić do uzależnień (od alkoholu, pracy). To jak to jest z tą ambicją? Jest ona zjawiskiem pozytywnym, czy negatywnym?
Skąd się biorą wygórowane ambicje?