Analiza wyników ankiety "Gotowanie"

Czy umiesz gotować?
Czy lubisz gotować?
Jak często gotujesz?
Jeśli gotujesz, to jakie danie jest Twoim popisowym?   (Jeśli nie gotujesz, nie pisz nic)
Płeć
Wiek