Analiza wyników ankiety "Termos"

Masz w domu termos?
Gdzie częściej zabierasz ze sobą termos?
Co częściej zabierasz w termosie?
Masz w domu termos obiadowy?
Liczba osób w gospodarstwie domowym