Analiza wyników ankiety "Budka"

Masz na swoim podwórku/ posesji budę dla swojego psa?
Lubisz/Kuppujesz lody firmy Zielona Budka?
Lubisz repertuar muzyczny zespołu Budka Suflera?
Pamiętasz czasy, kiedy w modzie były budki telefoniczne?
Do jakiego ugrupowania politycznego należy Borys Budka?
Wielkość miejscowości