Analiza wyników ankiety "Statki"

Jak często korzystasz z Internetu?
Który ze statków został zbudowany jako pierwszy w powojennej Polsce?
Płeć