Analiza wyników ankiety "Jan Paweł II"

Płeć
Jan Paweł II odbył osiem podróży apostolskich do Polski. Ile razy odwiedził Trójmiasto ?
Jak często korzystasz z Internetu?