Analiza wyników ankiety "Czy rzeczywiście nastąpi szybka i zdecydowana reakcja wspólnoty międzynarodowej?"

Parlament Ukrainy przyjął rezolucję o uznaniu Rosji za agresora, a  separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy za organizacje terrorystyczne. Władze Ukrainy wierzą, że przyjęcie tej rezolucji umożliwi wspólnocie międzynarodowej, a szczególnie państwom Unii Europejskiej,  podjęcie podobnych decyzji... Czy Pani/Pana zdaniem inne kraje również przyjmą podobne rezolucje (oświadczenia) uznające Rosję za agresora, który dokonał bezpodstawnej agresji na Ukrainę?
Czy Pani/Pana zdaniem taką rezolucję uznającą Rosję za agresora, który dokonał agresji na inne niepodległe państwo jakim jest Ukraina, powinna w pierwszej kolejności podjąć Polska jako bezpośredni sąsiad ofiary rosyjskiej agresji (Ukrainy)?
Ukraińscy deputowani rozpoczęli już zbieranie podpisów pod wnioskiem do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze o wszczęcie śledztwa dotyczącego zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych na wschodzie Ukrainy. Czy uważa Pani/Pan, że Międzynarodowy Trybunał w Hadze po złożeniu tego wniosku podejmie decyzję o wszczęciu śledztwa?    
Pani/Pana miejsce zamieszkania:
Pani/Pana wykształcenie:
Pani/Pana wiek:
Status Pani/Pana zatrudnienia:
Płeć respondenta:
Jak często korzysta Pani/Pan z Internetu?

Nasza strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką cookies . Korzystanie z tych plików jest niezbędne w celu poprawnego działania naszej strony, dlatego aby móc korzystać z naszego serwisu prosimy Cię o ich akceptacje. Więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności

Akceptuję