Analiza wyników ankiety "Akademik"

Byłeś/jesteś studentem?
Mieszkałaś/eś w akademiku?
Województwo
Jak często korzystasz z Internetu?