Analiza wyników ankiety "Fundacja"

Zbierasz plastikowe nakrętki?
Zbierasz dla konkretnej osoby?
Województwo